skip to Main Content

Grøn Rehabilitering – Naturgården Østerbymark

Naturgården er beliggende syd for Ulfborg, nær Holstebro. Ca 9 km. fra Vesterhavet/Vedersø. Området er præget af den vestjyske natur med Madum kirkeplantage på ca. 85 ha. som nærmeste nabo.

Naturgården tilbyder

Rehabiliteringsforløb med natur og dyr for unge og ældre. Arbejdet funderes på livslangt arbejde med relationen til natur og dyr blandt andet fra opvæksten på slægtsgården. Denne danner baggrunden for initiativet, som er under udvikling. Rummeligheden og menneskekendskabet stammer fra mange år på arbejdsmarkedet, som faglært på forskellige virksomheder og de succesfulde mentorforløb som Karl Erik har afviklet i samarbejde med kriminalforsorgen.

Målgrupper

Den primære målgruppe er unge og voksne der er marginalseringstruede. Det kan være unge ledige, som har psykosociale vanskeligheder, som ligger til grund for deres ledighed eller unge og voksne som har brug for et skånsomt forløb efter langvarig sygdom. Det kan også være unge og voksne med anden etnisk baggrund, som har brug for et rummeligt sted, hvor de finder et fundament for deres videre vej ud på arbejdsmarkedet. Stedet egner sig også til at lave en demensgruppe, som kan være der på udvalgte tidspunkter.

Formålet

Formålet med opholdet er, at deltagerne opnår en ro, hvor de bedre kan medvirke til at skabe løsninger for deres eget liv. Metoderne hentes fra forskning om natur og dyrs gunstige virkning på nervesystemet, både når det gælder stress, kognition, opmærksomhed og relationskompetence.

Find ro ved Naturgårdens Grønne Rehabilitering

Kendetegnet ved Grøn Rehabiltering på Naturgården er, at det er et kortere forløb, som lader deltageren i ro. Eneste forventning er ønsket om deltagelse efter evne i de daglige aktiviteter med dyr, på gården eller i naturen; at man følger den dagsrytme som kendetegner stedet. Mobiltelefon, internet og andre elektroniske medier er sat på pause. Evt. forbrug af stimulanser som alkohol, hash og ikke ordineret medicin, ligeså. Myndighederne er sat på pause. Der er fuld fortrolig med rehabiliteringsværterne.

Forløbet og indhold i den professionelle evaluering og registrering

Forløbene hos Naturgården er dagtilbud på udvalgte dage i en periode på 12 – 14 uger, der evalueres løbende i samarbejde med Grøn Omsorg, der også står for en afslutningsrapport. I aktivitetsforløbene indgår: At følge de daglige årstidsrelavnte aktiviteter på gården i naturrum med tipi, bålsted, hvor der kan laves bålmad, frugt/bær buske, aktiviteter i skoven – Meningsfulde aktiviteter med dyr – i skoven, på og omkring markerne f.eks. røgt og pleje, ridning og arbejde fra jorden og kørsel.

Dyrehold er heste, store som små, hund, høns, æsler, geder, kaniner, marsvin, katte, papegøjer, ænder og påfugle- Værksted – træ og vedligehold af f.eks. maskiner, værktøj mm. Al registrering har udelukkende til formål at registrere aktivitet og kvalitet af tilbuddet. Efter en på forhånd aftalt periode evalueres forløbet, som et samarbejde imellem rehabiliteringsværterne og Grøn Omsorg.

Der udarbejdes en rapport til den visiterende myndig i samarbejde med borgeren, som danner baggrund for det videre forløb i f.eks. uddannelse eller job.

Fysiske rammer

Udendørs er der markerne, plantage, folde, ridehus, veludstyret værksted og ridebane og område for smådyr af forskellige slags. Hertil kommer indendørs faciliteter i pavillonen og det kommende orangeri.

Vi kan modtage de første grupper efter nærmere aftale.

Om Naturgården

Naturgården er omgivet af ialt 30 tdr. land, med landbrugsjord og græsfolde folde. Der er 7 heste, 5 ponyer, 4 æsler, 2 hunde og en række forskellige smådyr.

Til fremtiden hører et projekteret væksthus/orangeri til brug for mindfulness og recovery.

Projektet råder over en opvarmet pavillon med køkken og toilet på 47 m2. Den vil blive brugt til samtalerum, pauserum og frokost.

Naturgårdens team består af

Karl Erik Halkjær / ansvarshavende.

Uddannet mekaniker, opvokset på gården og mentoruddannet på job og kompetencecenteret i Holstebro kommune. Fungerer som mentor i ungeindsatsen i Holstebro Kommune ved den virksomhed, som han arbejder på pt.

Alice Astrup

Frivillig medhjælper / Ansvarlig for blandt andet børneaktiviteter.

Carsten Ørting Andersen/Grøn Omsorg

Visitation, supervision, opfølgning, evaluering, kvalitetssikring.

Visitation og opfølgning foregår via Grøn Omsorg v/Carsten Ørting Andersen.
Mail: carsten@groenomsorg.dk
Tlf.: 5290 0584

Download PDF

Skal vi mødes i efteråret?

Kære gode venner og kontakter. Der er så mange muligheder for at komme i kontakt med andre med interesse for Grøn Omsorg og beslægtede temaer dette efterår. Jeg iler med at informere om de mest aktuelle herfra. 28 september indbydes…

Læs mere

Grøn Omsorg i Finland

Green Care i Finland er i vældig vækst og jeg har lige overstået et to dages seminar i Seinäjoki, hvor jeg var inviteret som "speaker" sammen med Eva Sahlin fra Sverige som forsker i natur som rehabilitering, Öystein Johannesen fra…

Læs mere
Back To Top