skip to Main Content

Grøn Rehabilitering – Terapioasen

Målgrupper

Terapioasen primære målgruppe for projektet Grøn Rehabilitering er unge og voksne der er marginaliseringstruede. Det kan være unge som har psykosociale vanskeligheder, som har svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge der efter længere tid uden for arbejdsmarkedet har brug for hjælp til at finde fodfæste igen. Det kan være at de lider af angst og stress, PTSD, depression og det kan være unge mødre, der har brug for udslusning fra krisecentre. Terapioasen tilbyder også etablering af en gruppe for meget stressramte/ udbrændte der kun kan have et afgrænset tilbud en til to gange om ugen.

Formålet

Formået med opholdet er, at borgerne opnår ro og hjælp til at de bedre kan medvirke til at skabe løsninger som er vigtige for dem og som kan forbedre deres livskvalitet. Det endelige mål er at hjælpe dem til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på ny.

Forløbet og indhold i den professionelle evaluering og registrering

Borgeren følger de aktiviteter der tilrettelægges, så de passer til den enkelte borgers behov med baggrund i hvilke udfordringer de kommer med. Haven bruges som redskab til at hjælpe borgeren til at lære at være mere til stede i nuet med øvelser og mindfulness. Alle øvelser tilpasses den enkeltes formåen. Der vil både være gruppesamtaler og individuelle samtaler. Afpasset til den enkeltes ressourcer indgår havearbejde og vandreture i naturen. Havens skønne hyggekroge, bålplads og drivhus indbyder yderligere til uformelt samvær med øvrige deltagere.

Forløbende i Terapioasen er dagtilbud i en periode 12-14 uger 3 timer 2-3 gange om ugen. Hvert enkelt forløb evalueres løbende i samarbejde med Grøn Omsorg, som faciliterer en sikker it-løsning med det formål at sikre fortrolighed, men alligevel professionelt udformede og brugbare statusrapporter. Al registrering og afrapportering sker i dialog og med accept fra borgeren. Der er som en selvfølge fuld fortrolighed imellem rehabiliteringsværten og den visiterede borger.

Metoder

Metoderne hentes og anvendes fra den forskning om naturens gunstige virkning på nervesystemet, ift. stress, opmærksomhed, kognition og relationskompetence, som f.eks. Terapihaven Nacadia ved Kbh.s Universitet bygger på. Terapioasen anvender en mindfulness baseret tilgang i haveterapien, som er gennemgående ved alle aktiviteter. Inge har en kognitiv terapi i det psykoterapeutiske arbejde som afspejles i arbejdet med borgerne i tilbuddet, så de gradvist får større selvindsigt og handlemuligheder.

Om Terapioasen

Terapioasen holder til på et husmandssted som ligger omgivet af marker i meget rolige og naturskønne omgivelser. Terapihaven er 6000 kvm og har egen sø, udsigt til marker og heste. Terapioasen findes imellem Svebølle og Kalundborg. Offentlig transport er til Svebølle station som er en station på København / Kalundborg linjen.

Terapioasen indeholder praksis for psykoterapeut Inge Pedersen, der tilbyder mindfulness baseret psykoterapi for blandt andet, stressramte i haven.

Terapioasens rehabiliteringsvært er Inge Pedersen

Inge Pedersen er uddannet psykoterapeut ved Københavns Gestalt Institut og har derudover en NLP-uddannelse.

Inge Pedersen har desuden mange års erfaring med stresshåndtering og konfliktmægling.

Carsten Ørting Andersen/Grøn Omsorg står for visitation, supervision, opfølgning, evaluering, kvalitetssikring.

Terapioasen råder over en terapihave der er under udvikling på en grund på 6000m2 som er beliggende fredeligt på landet på et lille husmandssted i nærheden er Svebølle. Svebølle er en station på Kalundborglinien i nordvest Sjælland.

Terapioasen råder desuden over et samtalerum, køkken og toiletforhold som er forbeholdt projektet.

Terapioasen er åben for tilmelding af mindre grupper eller enkeltpersoner.

Visitation og opfølgning foregår via Grøn Omsorg v/Carsten Ørting Andersen.
Mail: carsten@groenomsorg.dk
Tlf.: 5290 0584

Download PDF

Skal vi mødes i efteråret?

Kære gode venner og kontakter. Der er så mange muligheder for at komme i kontakt med andre med interesse for Grøn Omsorg og beslægtede temaer dette efterår. Jeg iler med at informere om de mest aktuelle herfra. 28 september indbydes…

Læs mere

Grøn Omsorg i Finland

Green Care i Finland er i vældig vækst og jeg har lige overstået et to dages seminar i Seinäjoki, hvor jeg var inviteret som "speaker" sammen med Eva Sahlin fra Sverige som forsker i natur som rehabilitering, Öystein Johannesen fra…

Læs mere
Back To Top