skip to Main Content

Grøn Rehabilitering – Kom igang service

Har du et mindre landbrug, en privat terapihave eller lignende og har du en ambition om at bruge dine kompetencer som social entreprenør med afsæt i dine gode rammer?

Måske har du allerede en godkendelse til familiepleje eller opholdssted eller ønsker at får det?

Grøn Omsorg tilbyder at facilitere, visitere, kvalitetssikre og markedsføre dit grønne og sociale tilbud over for kommunerne med fokus på kortere forløb med dokumenteret effekt. Vi kalder forløbene ” Grøn Rehabilitering “. “Grøn Rehabilitering” vil være et netværk af mindre landbrug og pædagogiske virksomheder, der anvender dyr og natur i arbejde og årsrytme.

Hvorfor Grøn Rehabilitering?

Grøn Rehabilitering tilbyder en pause, hvor man får pulsen ned og skaber overblik.
Når man har ryggen mod muren, forhøjet arousal, stress og angst, så har man svært ved selvregulering, man bliver ofte drevet af følelser og kan være vanskelig at nå for selv den mest tålmodige hjælper.

Grøn Rehabilitering i naturen, på et mindre landbrug eller i en terapihave, kan give det nødvendige pusterum fordi naturen og rytmen i f.eks. et landbrug virker restituerende i forhold til stresstilstande.

Grøn rehabilitering med natur og landbrug giver hjernen en pause og styrker kroppens evne til at restituere. Der er mulighed for at fremme Low Arousal tilstande, så der kommer en helbredende ro, der gør at man igen kan få overskud til at se på sit liv og medvirke til løsninger.

Hvornår er der brug for Grøn Rehabilitering?

Der kan være brug for Grøn Rehabilitering alle livsfaser.

  • Børn og unge ved stress og angsttilstande f.eks. skolevægring grundet psykosociale vanskeligheder.
  • Sygemeldte voksne som lider af stress eller ved tidlige demenstilstande.
  • Personer med PTSD hvor Grøn Rehabilitering kan være den ventil, der er brug for i perioder i et måske ellers velfungerende liv.

Hvad kendetegner Grøn Rehabilitering?

Det der kendetegner en Grøn Rehabiltering er, at det er et kortere forløb, som lader deltageren i ro. Eneste krav er deltagelse i daglige pligter og aktiviteter med dyr, på gård eller i natur; at man følger den døgnrytme som kendetegner det pågældende sted. Mobiltelefon, internet og andre elektroniske medier er sat på pause. Evt. forbrug af stimulanser som alkohol, hash og ikke ordineret medicin, ligeså. Myndighederne er også sat på pause og der er fuld fortrolig med rehabiliterings værterne. Al registrering har udelukkende til formål at registrere aktivitet og kvalitet af tilbuddet. Efter en på forhånd aftalt periode evalueres forløbet, som et samarbejde imellem rehabiliteringsværterne og Grøn Omsorg. Der udarbejdes en rapport til den visiterende myndig i samarbejde med borgeren, som danner baggrund for det videre forløb for borgeren i f.eks. uddannelse eller job. Forløbene kan være dagtilbud i en periode på 12 – 14 uger eller kortere forløb i en form for helhedstilbud med ophold.

Hvorfor sætter Grøn Omsorg initiativet i gang?

Formålet for Grøn Omsorg, er at hjælpe en udvikling på vej, hvor flere sociale entreprenører, får mulighed for at komme i gang på en professionel måde med nogle metoder og redskaber, som gør en forskel for de involverede borgere og kommuner.

Grøn Omsorg følger forløbet til dørs som ekstern konsulent, ved at stå for projektbeskrivelse, visitation, kvalitetssikring og supervision for rehabiliteringsværterne. Afslutningsvis laves interviews med deltagerne, som munder ud i skriftlige anbefalinger til både deltagere og de relevante myndigheder.

Grøn Omsorg tilbyder opkvalificering, markedsføring og fælles IT-platform til sikker kommunikation og dokumentation.

Skal vi mødes i efteråret?

Kære gode venner og kontakter. Der er så mange muligheder for at komme i kontakt med andre med interesse for Grøn Omsorg og beslægtede temaer dette efterår. Jeg iler med at informere om de mest aktuelle herfra. 28 september indbydes…

Læs mere

Grøn Omsorg i Finland

Green Care i Finland er i vældig vækst og jeg har lige overstået et to dages seminar i Seinäjoki, hvor jeg var inviteret som "speaker" sammen med Eva Sahlin fra Sverige som forsker i natur som rehabilitering, Öystein Johannesen fra…

Læs mere
Back To Top