skip to Main Content

Grøn Rehabilitering

Brug Grøn Rehabilitering, når der er behov for en valid og målrettet indsats for at få unge og voksne i krise tilbage på sporet til uddannelse og arbejde.

Grøn Rehabilitering er et kendt som natur og haveterapi i Danmark. I f.eks. Sverige er Grön Rehab et anerkendt begreb som er godt på vej til at blive indarbejdet i sundhedssystemet

Pilotprojektet Grøn Rehabilitering er Grøn Omsorg´s bidrag til at få sat naturbaseret indsats for mennesker, unge som voksne, der er udfordret af stressrelaterede lidelser, angst, depression og livskriser i en professionel og valid ramme.

Vi samarbejder med tilbud i hele landet som vi kvalitetssikrer, giver værktøjer og uddanner, så det de tilbyder stemmer overens med deres kompetencer og ressourcer.

Grøn Omsorg hjælper tilbuddene med at beskrive, evaluere og dokumentere forløbene og udarbejder statusrapporter i samarbejde med klienter og tilbud. Samtidig opsamler Grøn Omsorg viden, som i løbet af projektperioden på 2 år skal give et materiale, der kan anvendes i studie og forskning.

Grøn Omsorg sikrer at regler om opbevaring af persondata samt håndtering af disse overholdes og at indsamling af viden overholder både etiske og lovgivningsmæssige standarder.

Herunder findes baggrundsviden, tilbuddene og mulighed for at undersøge om du selv kan blive en del af netværket.

Skal vi mødes i efteråret?

Kære gode venner og kontakter. Der er så mange muligheder for at komme i kontakt med andre med interesse for Grøn Omsorg og beslægtede temaer dette efterår. Jeg iler med at informere om de mest aktuelle herfra. 28 september indbydes…

Læs mere

Grøn Omsorg i Finland

Green Care i Finland er i vældig vækst og jeg har lige overstået et to dages seminar i Seinäjoki, hvor jeg var inviteret som "speaker" sammen med Eva Sahlin fra Sverige som forsker i natur som rehabilitering, Öystein Johannesen fra…

Læs mere
Back To Top