skip to Main Content

Hvad er Grøn Rehabilitering

Grøn rehabilitering med natur og landbrug giver hjernen en pause og styrker kroppens evne til at restituere. Der er mulighed for at fremme Low Arousal tilstande, så der kommer en helbredende ro, der gør at man igen kan få overskud til at se på sit liv og medvirke til løsninger. I vores koncept er det private tilbud med og uden dyr, men kendetegnet ved indsigt i sammenhængen imellem menneske natur, som en vej til recovery. Forløb i Grøn Omsorgs regi skal være af minimum 12 uger, men ellers er der individuelle forskelle fra sted til sted med hensyn til målgrupper, ressourcer og konkrete metoder.

For at sikre den nødvendige ro og den størst mulige effekt er evt. handletiltag fra myndighedsside på pause under forløbet og der er fuldstændig fortrolighed imellem tilbud og klient. Al registrering handler om at registrere hvilke forløb, der bliver givet, hvordan de forløber og hvordan de opleves af klienten.

Målsætningen er, at klienten har overskud til at medvirke til at samarbejde om konkrete tiltag efter projektperioden.

Eva Sahlin – En Svensk forsker der har undersøgt Grön Rehab i Sverige, konkluderer følgende i hendes afhandling ”To Stress the Importance of Nature Nature-Based Therapy for the Rehabilitation and Prevention of Stress-Related Disorders (Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp 2014)

  1. At være i den rigtige eller forkerte fase
    Det er af stor betydning for rehabiliteringsresultatet at klienten for tilstrækkeligt med tid til at hvile hjemme under den indledende periode med fremskridt.
  2. At opleve eksistentielle dimensioner
    I mødet med naturen oplevedes eksistentielle refleksioner, der påvirker deltagernes selvbillede og deres livssituation. At erfare paralleller mellem naturens processer og eget liv gav trøst og en stærk positiv følelse af at være en del af en bredere sammenhæng, som man ikke kunne / måtte påvirke, men fik ro og hvile i.
  3. At ændre dysfunktionelle mønstre
    I aktiviteter i naturen og haven træner du dig selv til at være i øjeblikket, ikke at skynde eller tvinge begivenheder frem. Åndedræts og afslapningsteknikker regelmæssigt inkluderet i programmet kunne bruges uden for NBR i situationer hvor stress og angst forstyrrede individet. De øvrige deltagere i gruppen blev oplevet som en støtte. Støtten og opmuntringen til at lytte til egne behov og kroppens signaler gav en stærkere følelse af deltagernes egen værdi, retten til at sige nej og fastsætte grænser.

Kendetegnet for Grøn Rehabilitering med Grøn Omsorg er:

Det er et kortere forløb, som lader deltageren i ro. Eneste krav er deltagelse i daglige aktiviteter med dyr, på gård eller i natur; at man følger den døgnrytme som kendetegner det pågældende sted. Mobiltelefon, internet og andre elektroniske medier er sat på pause. Evt. forbrug af stimulanser som alkohol, hash og ikke ordineret medicin, ligeså. Myndighederne er også sat på pause og der er fuld fortrolig med rehabiliteringsværterne. Al registrering har udelukkende til formål at registrere aktivitet og kvalitet af tilbuddet. Efter en på forhånd aftalt periode evalueres forløbet, som et samarbejde imellem rehabiliteringsværterne og Grøn Omsorg. Der udarbejdes en rapport til den visiterende myndig i samarbejde med borgeren, som danner baggrund for det videre forløb for borgeren i f.eks. uddannelse eller job. Forløbene kan være dagtilbud i en periode på 12 – 14 uger.

Grøn Omsorg følger forløbet til dørs som ekstern konsulent, ved at stå for projektbeskrivelse, visitation, kvalitetssikring og supervision for rehabiliteringsværterne. Afslutningsvis laves interviews med deltagerne, som munder ud i skriftlige anbefalinger til både deltagere og de relevante myndigheder.

Link til Eva Sahlin´s forskning

Skal vi mødes i efteråret?

Kære gode venner og kontakter. Der er så mange muligheder for at komme i kontakt med andre med interesse for Grøn Omsorg og beslægtede temaer dette efterår. Jeg iler med at informere om de mest aktuelle herfra. 28 september indbydes…

Læs mere

Grøn Omsorg i Finland

Green Care i Finland er i vældig vækst og jeg har lige overstået et to dages seminar i Seinäjoki, hvor jeg var inviteret som "speaker" sammen med Eva Sahlin fra Sverige som forsker i natur som rehabilitering, Öystein Johannesen fra…

Læs mere
Back To Top