skip to Main Content

Velkommen til Grøn Omsorg

Grøn Omsorg

Mit navn er Carsten Ørting Andersen. I de sidste 10 år har jeg ved siden af andre opgaver drevet virksomheden Grøn Omsorg, hvor jeg tilbyder rådgivning, undervisning, foredrag, kurser og events. Jeg formidler viden om pædagogik, sundhedsfremmende og restituerende relation til vores naturlige omgivelser. Både den vilde natur, landbrug, skovbrug og arbejdet med dyr.

Med Grøn Omsorg vil jeg arbejde for, at vi bruger naturen og landbruget på en meningsfuld og vidensbaseret måde, som ramme for undervisning, terapi og pædagogisk virksomhed. Jeg skriver artikler, holder foredrag og tilbyder temadage om emnet.

Grøn Omsorg er en videns- og rådgivningsvirksomhed, der arbejder inden for rammen, COST 866 om Green Care. Se mere her: green_carea_conceptual_framework

Green Care Netværket

Green Care Netværket, er en organisation, hvor du finder fagfæller, som du kan netværke med og hvor vi vil skabe lydhørhed hos myndigheder og beslutningstagere. Foreningen er en del af en nødvendig udvikling, hvor der skabes faglig velbegrundet udvikling og anerkendelse af Green Care. I er meget velkommen som medlemmer, hvis I arbejder med området som studerende, iværksættere, organisationer, kommunal forvaltning eller virksomhed, der kan tilslutte sig formålet.

Kursusvirksomhed

Kursusvirksomhed

Vil du gerne vide mere om valide metoder og hvordan naturen kan understøtte og inkluderes i den pædagogiske udviklingsplan?

Konsulent

Konsulent

Metodeudvikling, viden og en fornemmelse af hvordan relationen til naturen etableres og udvikles, spiller en nøglerolle i formidlingen. Målgruppen er både pårørende, brugere, professionelle og beslutningstagere.

Naturli`pædagogik

Naturli`pædagogik

Hvordan er et nyt og bæredygtigt forhold til naturen relevant i forhold udvikling af pædagogiske indsatser?
Er naturbaserede indsatser noget særligt i forhold til andre indsatser?
Hvor finder vi ressourcer til indsatserne i en presset hverdag?

Back To Top