skip to Main Content

Jeg tilbyder temadage, undervisning, supervision og konsulentydelser.

Aktuelle temaer for workshops og foredrag:

  • Arbejde med naturrelation igennem narrativ didaktik.
  • Fra indendørs til udendørs. Nødvendige kulturforandringer, hvordan lykkes vi med det?
  • Grøn pædagogik, også for borgere med svære mentale og kognitive udfordringer.
  • Årstidsværkstedet – De otte årstidsfejringer omsat i praksis. Konkret i samarbejde med

Særlige 2023 tilbud

  • Forandringsforløb for jer der vil skabe en varig ny praksis eller få nye perspektiver på eksisterende praksis. Én indledende workshop hos jer – 2 gange online opfølgning på jeres lokale projekter og én afslutningsworkshop. Kr. 16,000. – for hele forløbet med op til 8 deltagere.
  • Samme som ovenstående, men for en til to medarbejdere med 2 x workshop i Sorø og individuel opfølgning x 2 online. Kr. 8,000. – Datoer aftales ved tilmelding.
  • Foredrag op til 2 timer kr. 5000.-

 

  • Temadage og workshops enkeltstående op til 6 timer kr. 6500.-

Grøn specialpædagogik i naturen, i haven og med dyr.

Er du også optaget af, hvordan du kan dele din glæde ved naturen, dyr og have med de mennesker, som du arbejder professionelt med? Vil du gerne vide mere om valide metoder og hvordan naturen kan inkluderes i den pædagogiske udviklingsplan? Forløbet formidler og perspektiverer den tilgængelige teoretiske og praktiske viden fra området og giver inspiration til enkle indsatser, som kan igangsættes uden den stores praktiske erfaring. I kan vælge en endagsworkshop, hos jer eller i Sorø. Ønsker i støtte til at skabe en forandring, der bliver en del af jeres profil, så bestil et forløb med kickoff workshop, 2 gange online opfølgning og en afslutnings konference med jeres præsentationer.

Arbejde med naturen igennem narrativ didaktik.

Meget forskning tyder på, at børn og voksne, der ikke er vant til at bruge naturen, også har vanskeligt ved at profitere af de positive virkninger, som naturen har for kognition og restitution. Ofte er vi konkurrence med skærmbårne medier, når vi prøver at sætte naturen i scene i vores arbejde. Er naturen en del af problemet, eller hvad sker der?

Hvad plejer du at gøre derude? Vil du også gerne forklare naturen? Bliver skovturen en kravfyldt skolelektion?

Jeg anerkender at naturrelation opstår igennem viden, men viden opstår bedst, når vi er nysgerrige. Igennem sansning, genfortryllelse og fantastiske historier, helt tæt på skovbunden, opstår magien, selvforglemmelsen og en relation til naturen, der ændrer dig.

Det multifunktionelle landbrug, når læring og social service indgår i driften.

Landbruget har mulighed for at blive et lokalt, socialt servicetilbud. Holland, Finland og Norge er meget langt med udviklingen af undervisning og sociale tilbud, der er forankret i mindre landbrug. Jeg viser i dette foredrag eksempler fra disse lande og giver mit bud på, hvordan der også i Danmark er basis for at udvikle denne sektor. Hvad kan landbrugsbaseret undervisning være? Hvad er et socialt landbrug? Hvordan kan landbrug der arbejder socialt være med til at styrke lokalmiljøer på landet? Hvordan kan pædagogisk og landbrugsfaglig kompetence supplere hinanden?

Back To Top