skip to Main Content

Ydelser

Jeg tilbyder:

  • “ad hoc” individuelt konsulentarbejde med f.eks. workshops, medarbejdersamtaler og analyse i forbindelse med implementering af Grøn Omsorg/Green Care.
  • Interesseret i oplæg, foredrag eller facilitering af workshops? Så kontakt mig gerne med en forespørgsel.
  • Undervisning og foredrag på professions højskoler, vejledningstimer med studerende, oplæg og workshops på almindelige højskoler etc. Her følges de almindelige retningslinjer for eksterne undervisere på området.

Pædagogisk metodeudvikling, viden og en fornemmelse af hvordan relationen til naturen etableres og udvikles, spiller en nøglerolle i formidlingen.

Målgruppen er både pårørende, brugere, professionelle og beslutningstagere.

Kunderne er kommuner, institutioner, foreninger, professions højskoler og højskoler.

Foredrag og temadage

Naturlí pædagogik temadag med dyr, vild natur og grønne erhverv til spotpris ved early bird booking.

Tænker du også at 2020 må være året, hvor pædagogik og natur for alvor bør gå hånd i hånd?

Bæredygtighed, naturoplevelser, grønne erhverv og et stimulerende læringsmiljø kan blive de grundelementer som din og min greencare praksis bygger på.

Der findes en række muligheder fra den rene oplevelse og sansning i naturen, til læring, udvikling og recovery når greencare er grundlaget for vores praksis.

Arbejdet med natur, planter og dyr, giver en masse tilbage, men der knytter sig faglighed og etik til dit arbejde. Dyrene bliver ikke hørt, deres behov skal tilgodeses og naturen skal helst have mere tilbage end vi tager.

Har du overvejet, hvordan din pædagogfaglige praksis og de teorier, som I bygger på, spiller sammen med jeres ønske om at arbejde med naturlige elementer?

Alt dette kan vi sammen sætte fokus på, når I afvikler en temadag sammen med mig i 2020.

Da jeg samtidig har fuldtidsarbejde, hvor jeg arbejder med grøn pædagogisk udvikling, så har jeg ganske få dage til rådighed i 2020, men satser på at bruge dem alle.

I kan få én ud af fire mulige temadage til spotpris, eller et fyraftensmøde med et oplæg på 50 min, hvis i booker inden 15. februar. 2020. Ses vi ? 😊

Grøn Omsorg i den pædagogiske praksis.

Er du også optaget af, hvordan du kan dele din glæde ved naturen, dyr og have med de mennesker, som du arbejder professionelt med? Vil du gerne vide mere om valide metoder og hvordan naturen kan understøtte og inkluderes i den pædagogiske udviklingsplan? Forløbet formidler og perspektiverer den tilgængelige teoretiske og praktiske viden fra området og giver inspiration til enkle indsatser, som kan igangsættes umiddelbart uden den stores praktiske erfaring. Ønsker I et lidt længere forløb, går vi mere i dybden med teori, metode og evalueringspraksis.

Lær at være i naturen.

Meget forskning tyder på, at børn og voksne, der ikke er vant til at bruge naturen, også har vanskeligt ved at profitere af de positive virkninger, som naturen har for kognition og restitution. Book mig gerne til et familie, institutions eller personale arrangement i en skov, på et landbrug, en rideskole, en park eller lignende og lad os lege, hvile og lave mindfulness tilpasset deltagerne. Målet er, at vi øver os i, at mærke hvad naturen kan gøre for os, så vi bliver bedre til at gøre noget godt for os selv og dele det med andre.

Det multifunktionelle landbrug, når læring og social service indgår i driften.

Landbruget har mulighed for at blive et lokalt, socialt servicetilbud. Holland, Finland og Norge er meget langt med udviklingen af undervisning og sociale tilbud, der er forankret i mindre landbrug. Jeg viser i dette foredrag eksempler fra disse lande og giver mit bud på, hvordan der også i Danmark er basis for at udvikle denne sektor. Hvad kan landbrugsbaseret undervisning være? Hvad er et socialt landbrug? Hvordan kan landbrug der arbejder socialt være med til at styrke lokalmiljøer på landet? Hvordan kan pædagogisk og landbrugsfaglig kompetence supplere hinanden?

Grønt og godt nytår

Kære alle 2021 tegner til at blive endnu et år, hvor vi vil søge imod naturen. Vi får hurtigt nok af vores egne fire vægge, vi må ud. Vores opmærksomhed ændres, når naturen åbner sig omkring os. Vi mærker os…

Læs mere

Nyheder fra Grøn Omsorg efteråret 2020

Der har været lidt stille fra Grøn Omsorg i lang tid. Green Care Netværket og mit job i Kbh´s kommune har fået den tid, der er til rådighed. Men I der kender mig ved, at jeg aldrig slipper målet af…

Læs mere
Back To Top