skip to Main Content

Hvor går det hen med Green Care i Danmark ?

Sammen med seniorforsker Karen Thodberg deltog jeg i“ Nordic research workshop on Green Care” d. 26. juni i år, som foregik i Trondheim. Dagen efter var der Nordisk Ministerrådsmøde samme sted. Workshoppens arbejde med at skabe overblik og status over Green Care aktiviteterne i Norden blev her præsenteret. Karen Thodberg præsenterede et overblik over de danske aktiviteter. Desværre var der dog ikke anden dansk deltagelse i ministerrådsmødet.
Læs mere her: http://www.umb.no/kurs-ved-iha/artikkel/nordic-workshop-on-research-in-green-care
Hvis danske politikere føler, der er noget, som de mangler at vide, så er det ikke mærkeligt. Green Care er ikke særligt kendt som begreb i Danmark.
Jeg er selv praktiker, men blev i sin tid inviteret til at deltage i EU COST projekt 866 om ”Green Care”, da professor Henrik Saxe følte, at der manglede en praktisk tilknytning til arbejdet i Danmark.
Jeg har tidligere ansøgt Landdistriktspuljen for forskning og information om midler til et projekt, der skulle beskrive hvad der falder inden for Green Care i Danmark, skabe netværk og vidensdeling og pege på forskningsbehov. Projektet havde opbakning fra Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Ligeværd, Videns Center for landbrug, Center for Autisme og flere forskere og embedsmænd. Projektet viste sig imidlertid at være for ambitiøst til Landdistriktspuljen, der kun uddeler ret begrænsede midler. Jeg har derfor foreløbigt skabt virksomheden ”Grøn Omsorg” , hvis hjemmeside du nu er inde på.
Der er ingen tvivl om, at der findes et hav af forskellige initiativer i Danmark, som falder ind under definitionerne, men i modsætning til de fleste andre lande, så har vi ikke en samlet strategi på området, hvilket kan synes underligt, da Danmark er et landbrugsland. I familie med Green Care er også Farm Based Education, som der blev afholdt workshop i, i forbindelse med IFSA symposiet på Århus universitet i begyndelse af Juli. Her deltog jeg som medarrangør af workshoppen, se mere her http://ifsa2012.dk/?page_id=286
Jeg mener, vi bør interessere os for, at vi i Danmark får en samlet strategi på området. Green Care aktiviteterne har vist sig effektive på en lang række områder som; jobskabelse og rekruttering i landbrugserhvervet, udvikling af landdistrikter, udvikling af kvalitetsprodukter på lokalt niveau, inklusion af særlige grupper, effektiv behandling af sårbare mennesker i nærmiljøet, praksislæring på både speciel og almindeligt niveau og meget andet.
Senest har jeg konkret overvejet om ikke det kunne være en løsning for enkelte landbrug i forbindelse med de planlagte naturparker, at de kombinerer et mere ekstensivt landbrug, med nogle af Green Care interventionerne. Vi mangler dog uddannelsestilbud og forskning på området, så vi kan sikre medarbejdernes kvalifikationer og den nødvendige kvalitetssikring.

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top