skip to Main Content

Lokalværket for Grønne og Socialøkonomiske virksomheder i Odsherred

PROGRAM FOR ÅBNE LOKALVÆRKSMØDER 2013
Lokalværk vil støtte borgere, der ønsker at bidrage til udviklingen af deres lokalsamfund gennem grønne eller socialøkonomiske initiativer.
Alle lokalværksmøderne foregår på Vallekilde Højskole, Højskolevej 9, 4534 Hørve, Kl 19.00 – ca. 21.30. Der kan købes kaffe og kage samt øl og vand.
Den 23. januar: Præsentation af Lokalværket og Egebjerg Landsbyvirksomhed
Lokalværket er et forum for grønne og socialøkonomiske initiativer, der bl.a. er inspireret af tankegodset fra andelsbevægelsen – at borgerne selv organiserer sig for at tage hånd om deres egen situation. Vi ønsker især at støtte op om små virksomheder og projekter, der ikke nødvendigvis satser på stor produktion, vækst og eksport, men mere er fokuseret på lokal udvikling og trivsel.
Som en konkret case har vi inviteret Erling Skaale, som er personen bag stiftelsen af den nye Egebjerg Landsbyvirksomhed, til at fortælle om virksomheden og udviklingspotentialerne herunder.

• Den 27. februar: ”Hvad er der brug for på landet”
Hvad har I, der er lokalt aktive, brug for, så jeres arbejde med landdistriktsudvikling understøttes bedst muligt? Hvordan kan der skabes bedre videndeling, så ikke alle starter med at opfinde den samme dybe tallerken, men kan bygge videre på andres erfaringer?
Mona Hvid/ direktør for Landliv A/S har mange års erfaring som konsulent på landdistriktsområdet og har stået i spidsen for ovenstående projekt.

• Den 20. marts: Erhvervsudvikling i energilandsbyer.
Energilandsbyer kan både være med til at samle landsbyens borgere om et fælles projekt og til at brande landsbyen udadtil. Ved at satse på større lokal bæredygtighed kan der skabes nyt grundlag for bosætning, kulturliv og erhverv.
Ole Bruun fra Energilandsbyen Horslunde og formand for byens borgerforening vil fortælle om hvordan man skaber lokal opbakning, om mangfoldigheden af aktiviteter i projektet og om alle de afledte effekter. Se mere hos http://livogland.dk/

• Den 17. april: Kooperative virksomheder.
Den kooperative virksomhedsform oplever ny vækst. I England overtager landsbyerne på kooperativ basis både pubber, bagerier og laver kulturel virksomhed med meget mere. Det kan også ske i Danmark! Så hvad kan den kooperative virksomhedsform konkret tilbyde både nye og etablerede virksomheder på landet?
Oplæg ved direktør Susanne Westhausen fra Kooperationen – korporative virksomheder, for en bedre verden.

• Den 22. maj: Fremtidens grønne og multifunktionelle landbrug.
Den økologiske markedsandel er stigende, men antallet af økologiske bedrifter har i de senere år været stagnerende. Hvis vi skal bevare liv på landet og fremme økologisk landbrug, er der behov for at tænke i alternative baner for at skabe rammer, der kan skubbe gang i landbrugets udvikling.
Henning Hervik, økologikonsulent i EcoAdvice samt medlem af bestyrelsen i Permakultur-Danmark, vil omtale økologiske matrixbrug og større skala permakulturprojekter.

Carsten Ørting konsulent i Grøn Omsorg vil fortælle om multifunktionelle landbrug, som en vigtig niche for mindre landbrug i fremtidens landbrugssektor. En lang række af de serviceydelser og produkter som multifunktionelle landbrug i dag leverer viser, at vi kun står ved begyndelsen af en udvikling, som vi har grund til at forvente os meget af, og som vi som samfund kan have glæde af at bakke op om.

• Den 19. juni: Omstillingskurser for borgere og/eller arbejdsløse i Odsherred
Flere steder i landet vinder nye spændende kurser frem. Grøn Ø Agent på Bornholm, en kursusrække der spændte over 6 weekender fra oktober ’11 til april ’12. Og med udgangspunkt i Lejre Økologisk Kommune er man ved at virkeliggøre en beskæftigelsesindsats, der har fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling og grøn jobskabelse. Begge kurser har fokus på at styrke den lokale udvikling. Er der basis for lignende kurser i Odsherred?

Ditlev Nissen er involveret i uddannelsesprojekter der udspringer af lev og lær uddannelsen Ecovillage Design Education. Desuden er han formand for LØS

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top