skip to Main Content

Socioøkonomiske og læringsmæssige aspekter af omstilling til økologi- og øget bæredygtighed.

Omstilling, især når det gælder en bred omstilling, der involverer andre end de i forvejen bevidste og ”kloge” forbrugere, kræver mere end blot viden om produktion, distribution og markedsføring.

Mange ”kloge” forbrugere stiler bevidst mod at forbinde deres forbrug og livsstil med en form for fællesskab, hvor de indgår i fødevare fællesskaber, madmarkeder, forbinder sig forpligtende til et særligt landbrug eller måske ligefrem køber et landbrug, som de dyrker i fællesskab. Urban farming er også et aspekt af dette, hvor livsstilen er fremherskende. Der er tale om en elite, der er vigtig som trendsetter og som sikkert er medvirkende til at virksomheder som Årstiderne og COOP eksperimenterer med regionale og lokale fødevarer med en historie.

Grøn omstilling kan imidlertid mere end dette. Det må være et mål, at involvere grupper vi normalt ikke vil se i denne sammenhæng. Her indgår socialøkonomi og læring som vigtige værtøjer. Dette er vigtigere end vi måske umiddelbart er klar over.

Når det gælder produktionsledet for økologi, så er socialøkonomi allerede en vigtig medspiller i driften. Det er ikke altid særligt tydeligt, men der er for mig, ingen tvivl om, at statestik og forskning ville afsløre betydelig værdi på dette område, især når det gælder mindre lokal produktion. F.eks.kan nævnes Vidarslund landbrug og gartneri(beskæftigelse for udviklingshæmmede via Marjatta)og Lammehaven, støttet beskæftigelse, som vigtige lokale leverendører for Præstø Madmarked: http://madmarked.net/butikker/praestoe/

Jeg har også set projekter, der inkluderer udviklingshæmmede i bo- og levemiljøer med almindelige familier, hvor økologisk fødevareproduktion indgår som et vigtigt bindeled http://hertha.dk/ og http://velkommeniminbaghave.dk/

Der et utal af mindre og større producenter i Danmark, der indrager socialøkomisk produktion og forædling af økologiske fødevarer. Der er tale om forskellige målgrupper fra psykisk skrøbelige mennesker til beskæftigelse for indsatte i danske fængsler.

I en bred, folkelig kontekst, må skoler og uddannelsesteder under Landsforeningen Ligeværd fremhæves. www.poppelgaarden.dk og www.havredal.dk er gode eksempler på dette. Her tilbydes landbrugsuddannelse på forskellige niveauer i samarbejde med det etablerede uddannelsessystem til unge med læringsvanskeligheder. Grøn Omsorg har talt mere en 20 forskellige skoler og uddannelsestilbud, der tilbyder forløb inden for det grønne område. www.ligevaerd.dk

Et ikke mindre vigtigt aspekt af omstillingsdebatten i bred og folkelig forstand er genopfindelsen af skolehaverne og fænomenet ”landbrugsbaseret undervisning” Her er ”Årstiderne” gået foran med initiativet ”Haver til Maver” hvor der tilbydes undervisning til alle skolebørn i 4/5 klasse i hele Fredensborg/Humlebæk kommune. Trygfonden støtter udbredelsen til resten af landet. http://havertilmaver.blogspot.dk/

I Norge har Erling Krogh og Linda Jolly fra Norwegian University of Life Sciences arbejdet med hele problemstillingen “hvad er det landbrug og skolehaver kan I relation til børn og undervisning? Hvorfor er det, at det virker? Børnene bliver selvhjulpne, de får evnen til at ville og omsætte vilje til handling, de hjemfører bæredygtige livsværdier og præger deres hjem med det. Erfaringer som også ”Haver til Maver” i Danmark har dokumenteret. Erling Krogh og Linda Jolly har samlet deres pædagogiske tanker i nedenstående model, der uddybet i deres artikel ”Relationship-based experiential learning in practical outdoor tasks” der er tilgængelig på Grøn Omsorgs hjemmeside.

 Relation-based experiental learning model

 

Internationalt kendes indsatserne som f.eks. Green Care og Social Farming. Der findes forskningsprogrammer og uddannelsesprogrammer med det formål at udvikle området til gavn for både det sociale område og som en del af økonomien i den grønne omstilling. I Danmark har der ikke været stor bevågenhed for en samlet indsats. Beklageligt, fordi der er meget, der tyder på, at en samlet koordineret indsats ville kunne generere vækst i trivsel, sundhed og grøn omstilling. Internationalt er der mange muligheder for partnerskaber både praktisk og i forskning.

Grøn Omsorg arbejder for at samle og sprede viden om feltet. Vi har sammen med Agrotech gennemført et udviklingsprojekt, hvor vi blandt andet søger at skabe et overblik over, hvilken dansk forskning der relaterer til området. Dette arbejde vil blive rundet af ultimo April 2014 og vil blive tilgængeligt på hjemmesiden www.groenomsorg.dk

Må vi håbe på en koordineret dansk indsats på området i den nærmeste fremtid :-) 

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top