skip to Main Content

Fra mark til kirke

En historie om Østagergaard, et landbrug med socialøkonomisk virksomhed og rødder i et lokalsamfund på landet.

folk i marken(1)

Kommer man forbi på Slettebjergvej ved Jystrup på Midtsjælland om morgenen ved 8 tiden, ser man personer nærme sig gården fra snart sagt alle retninger. Nogle kommer fra landsbyen Jystrup, hvor de bor i bofællesskab eller i egen bolig. Andre fra de forskellige andre lokalsamfund og gårde i området. Et af bo fællesskaberne ligger ”over Brugsen”.   Nogle kommer til fods, andre på scooter, egen bil eller bus. Østagergård er et landbrug på 50 ha, drevet og udviklet af lærer og landmand Carsten Hansen. Siden 1989 har stedet udviklet sig fra en konventionel svineproduktion til en økologisk bedrift med Angus kvæg og dyrkning af korn, sidst omlagt til biodynamisk drift. Stedet drives med unge som et uddannelses og arbejdstilbud for unge med særlige behov, hvor dannelse og uddannelse, byggende på Grundtvigsk tænkning er integreret i en hverdag med udgangspunkt i praksis læring.

De unge kommer på Østagergaard af mange grunde. Det kan være læringsvanskeligheder, psykisk skrøbelighed, eller andet der gør, at deres vej ikke kan gå igennem det traditionelle uddannelsessystem.  Stedet er udvidet med en gård mere, Ravnshøjgård ved Lejre, samt et samarbejde med Skovlygården ved Jystrup, hvor der dyrkes grøntsager og holdes får.

Med op mod 70 daglige elever og brugere er der behov for en mangfoldighed af opgaver og læringsrum. Det har været oplagt, at forædle markens kornavl med specielle kornsorter som ølandshvede, dackehvede, purpurhvede, spelt og rug til direkte salg til butikker og forbrugere. Et moderne og skånsomt mølleri med stenkværn er blevet bygget op og kører nu dagligt. Møllen fungerer ud fra filosofien om, at friskformalet mel, giver de bedste betingelser for brødbagning med naturlige og sunde hæve metoder og bevarer bedst de vigtige spor- og næringsstoffer i melet. Som en helt naturlig forlængelse af dette, er der knyttet et bageri til, der producerer sundt og velsmagende brød, med eget produceret mel. Brød, der kan købes i Jystrup Dagli`Brugs, der også tager praktikanter fra Østagergaard, så der på den måde er både sammenhæng og mening i indsatsen.

Det vigtigste brød, er det ganske traditionelle rugbrød med kerner, bagt på surdej, men helt uden tilsætning af gær. Der er lidt spelt i surdejen, men ellers er det den gode, sunde fuldkornsrug, der danner basis i dette brød. Et andet vigtigt brød er det ”honning/salt” hævede brød. Det er et brød bagt med forskellige hvedearter og rug og hævet alene med tilsætning af ganske lidt honning og salt og hævet i et lille døgns tid. Det er et brød der afgjort fordrer friskformalet mel og med sin tilsætning af krydderier som anis, kommen, fennikel og koriander. Dette brød smager himmelsk og ikke som meget andet.  Endvidere ”Det daglige brød” der er et fritstående, langtidshævePakkeri og mølleri (1)t surdejsbrød, et lidt finere brød og ”Ugens brød” der er et langtidshævet groft hvedebrød, der er skabt for at finde en let brødtype, hvor der findes anvendelse for en del af de grove sorteringer.  Og ja, så er der alter brødet.

I Jystrup kirke, fandt sognepræst Lars Storm Kristensen, at der var behov for fornyelse i forbindelse med altergangen. At det ville være en mere sanselig og billedskabende tilgang, at bryde et rigtigt brød i forbindelse med altergangen og bruge dette ved nadveren. Det har været et samarbejde imellem møller, bager og kirken om at udvikle sådan et brød. Et brød som har de egenskaber i krumme, duft og smag, der gør det værdigt til æren.

De unge elever og lidt ældre brugere er alle dybt involverede i processerne med landbrug og forædling. Det er lige fra pløjningen, såning og høst, hvor de er med, også dem der ikke har lært at køre traktor endnu.varetur Elever og brugere deltager i alt landbrugs også arbejdet med præparater efter den biodynamiske metode. Efter høsten er der rensning og tørring af korn og så processen med møllerarbejdet. Dette foregår i et mølleri, bygget inde i selve tørreladen. Efter møllen er der sigten og endeligt pakningen. En mangfoldighed af opgaver, der kan klares med forskellige forudsætninger og på forskellige niveauer. Er man god til det boglige, kan man stå for egenkontrollen til myndighederne. Har man kørekort, kan man stå for leverancerne. Mulighederne er mange, også for at brugerne kan blive forbilleder for hinanden, efterhånden som de får tilegnet sig kompetencer og selvværd i et inkluderende miljø.

For Østagergaard er det væsentligt, at der med alle disse og andre aktiviteter skabes job på særlige vilkår, der giver synlig mening og hvor medarbejderne, der er under uddannelse eller beskæftigelse på særlige vilkår, gives en plads og en status i lokalsamfundet. Det er i høj grad lykkedes, også fordi det giver mening for lokalsamfundet og der derfor er opbakning til initiativerne.  Der bliver solgt mel, brød og kage i den lokale Jystrup Dagli`Brugs, der er medhjælpere på kirkegården og andre steder i lokalsamfundet og der er en ugentlig madklub for ældre i byen, hvor Østergaard står for mad og servering. Samtidig ser man at især melet, bliver leveret stadigt længere væk, til større butikker, som brugserne i Hvalsø, Osted og Lejre, bagerier og fine restauranter. Det er kvalitetsprodukter og der følger en historie med. En historie om, at vi skal dyrke og forædle med omhu og give plads og omsorg for hinanden.

Østagergaard har været deltager i et aktionsforskningsprojekt under RUC og UCSJL med titlen ”Bæredygtig inklusion gennem community dannelse” Et projekt der bærer videre og som kan give stof til debat om skismaet imellem konkurrence statens krav til institutioner om at leverer målbare resultater inden for en bestemt tid, til initiativer som dette, der arbejder værdibaseret med at skabe livskvalitet og personlig vækst på en række områder som måske ikke umiddelbart kan måles. Trods dette, kvaliteter som kan opleves og beskrives af de involverede. Om de involverede er mere eller mindre selvhjulpne og omkostningstunge for samfundet, end ved andre typer indsatser er formentlig svært at dokumentere. Det er mere enkelt at beskrive, hvad initiativet gør for det lokale samfund. Uden store armbevægelser sker der en tilførsel af liv og værdi i form af tjenesteydelser og lokale kvalitetsfødevarer, som ellers ikke ville være der. Og der er folk i lokalmiljøet som møder brugerne på Østagergaard, lærer dem at kende og måske forstår dem og sætter pris på dem. Mennesker som ellers let ville være marginaliserede på mange forskellige planer, får med initiativer som Østagergaard en plads, der giver mening og kræfter til fremtiden.

På den måde er alterbrødet, der brydes i kirken et smukt symbol på, hvad der er brug for i tiden.

For initiativet ”Grøn Omsorg” er historier som disse vigtige. Historien fortæller noget om, hvad ”Det samfundsnyttige Landbrug” som Økologisk Landsforening er ved at sætte i verden, kan bidrage med og hvorfor landbrug kan være meget mere, end hvad vi normalt forbinder landbrug med. Der er en lang række eksempler i ind og udland på, at Green Care, som det også kaldes, kan skabe vækst og trivsel for marginaliserede grupper og alle os andre igennem arbejds, undervisnings og terapeutiske tilbud. Forhåbentlig kan disse eksempler medvirke til, at vi i Danmark i højere grad får åbnet øjnene for de ressourcer, der ligger i landdistrikterne. Ressourcer der viser sig i et stærkt lokalmiljø, hvor butikker, foreninger, institutioner og borgere forstår, at samarbejde om at skabe det gode liv.

 

 

Fakta og links:

Østagergård, ligger ved Jystrup i Ringsted kommune på Midtsjælland.

Ravnshøjgaard, ligger ved Lejre i Lejre kommune.

Elever og beskæftigede er placeret under forskellige lovgivninger. Der er en del elever via loven om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og der er beskæftigede under servicelovens §103 og 104, samt personer i flexjob. Bo-tilbuddene er godkendt efter servicelovens §107.

www.oestagergaard.dk

Jystrup Kirke er beliggende i landsbyen Jystrup, hvorom der et meget levende og aktivt lokalsamfund.

Sognepræst er Lars Storm Kristensen

http://www.jystrup-net.dk/

Grøn Omsorg er en rammebetegnelse for naturbaserede interventioner for alle mennesker, både terapeutiske og undervisningsmæssige.

Skrevet af

Carsten Ørting Andersen, Fægangen 16 2tv. 4180 Sorø. Tlf. 52900584.

Forfatteren driver bloggen www.groenomsorg.dk

 

 

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top