skip to Main Content

Green Care Netværk er stiftet d. 24. marts i Horsens

Grøn Omsorg?
Grøn omsorg, eller Green Care som det betegnes internationalt, kan virke som en lidt sjov betegnelse..

Almindeligvis plejer vi at tale om omsorg, når det har at gøre med medmenneskelige forhold. Grøn omsorg
refererer til, at når vi mennesker færdes i naturen og interagerer med naturen modtager vi omsorg.
Forskning fortæller os at både kontakt til natur og dyr, har stor betydning for vores fysiske og mentale
helse; reducerer stressniveauet i kroppen, nedsætter blodtrykket, forbedrer motorikken og styrker
immunforsvaret. Ligeledes er der forskning, der peger på, at vi mennesker i stigende grad udfordres af bylivet
som påvirker vores opmærksomhed, koncentrationsevne og livskvalitet på en negativ måde. Vi oplever
mere stress i arbejdslivet og mange børn har svært ved at klare kravene i skole- og uddannelsessystemet.
Hvis vi har en bevidst og evidensbaseret politik om natur og naturværdier i vores undervisnings-,
planlægnings- og behandlingssystem vil meget af dette kunne forebygges og behandles.
Hvorfor Foreningen for Green Care i Danmark?
I Danmark har vi en lang række private aktører som haveterapeuter, landbrugsskoler for unge med særlige
behov, naturbørnehaver, skolehaver, service – og besøgshunde, rideterapeuter. Endvidere en række
uddannelser samt private og offentlige aktører, der retter sig mod området. Dog har vi i Danmark endnu
ikke en politik, der retter sig mod området. Måske fordi vi tager en række faktorer for givet, eller fordi vi
ikke tager området rigtigt alvorligt? Det er baggrunden for at initiativgruppen bag foreningen, ønsker at
etablere et forum, hvor evidens, vidensdeling og erfaringsopbygning ved brug af både vild natur, parker,
landbrug, gartneri, skovbrug, haver og terapi med heste, hunde og landbrugsdyr, er på dagsordenen.
Carsten Ørting Andersen, der tog intiativ til at etablere foreningen, udtaler ‘ Vi ønsker, at øve indflydelse på de politiske beslutningstagere, det kommunale beslutningsniveau og det uddannelsesmæssige område. Det skulle gerne føre til en certificering på området, så vi sikrer professionalisme og en høj faglig kvalitet af de personer, der tilbyder forskellige former for aktiviteter med natur og dyr’.
Norge og Sverige er foregangslande med certificering
I vore nabolande er Norge og Sverige omfattet af landsdækkende certificeringer. Eksempelvis er Norge
dækket af ‘Inn På Tunet’ en certificering af landbrug, der tilbyder forskellige former for social service i
tilknytning til landbrugene. Det kan være lige fra, at de tilbyder børn at besøge gården som led i
undervisning, til behandlingstilbud for sårbare grupper eller til at forbedre livskvalitet for demente. Alt efter hvilke ressourcer, der er tilgængelige på gårdene og hvad de er certificeret til. I Sverige har de organiseret sig via en traditionel landhusholdningsforening i det de kalder Grøn Arena, hvor landbrug ligeledes kan certificeres til forskellige former for socialt arbejde i relation med landbrugsbedriften.
Vær med!
I Danmark er der masser af uudnyttede ressourcer. På landet, omkring f.eks. de mindre landbrug, er der muligheder lige ved hånd og fod.
I mange lande rundt om os er der nationale initiativer – offentlige og private. Mange finansieres helt eller delvist af EU midler. Det kan vi også gøre i Danmark. Vi må begynde et sted. Derfor blev Green Care Netværket Danmark oprettet som forening på det første netværksmøde der blev afholdt d. 24 marts kl. 10 – 16 i ASV Center i Horsens. Netværket består foreløbigt af en række personer med tilknytning til private og offentlige initiativer på området Green Care i Danmark.
Godt 40 tilmeldte ville være med til denne begivenhed. En begivenhed der læner sig op af en erkendelse af, at civilsamfundet må aktiveres, for at skabe forandring.
En af de første aktiviteter, vi skal i gang med, er at få etableret et landsdækkende tværfagligt netværk og altså mange nye medlemmer.


Dagen begyndte med, at vi plantede et egetræ af fornem afstamning ved ASV Centeret. Træet er afkom af Dronning Margrethes Eg, der i 1982 blev plantet på Kongskilde Friluftsgård ved Sorø af Dronning Margrethe. Det blev plantet i anledning af indvielsen af Friluftsgården. Det træ er afkom af Kongeegen. Kongeegen er et gammelt egetræ i Jægerspris Nordskov ved Jægerspris. Det har en anslået alder på 1500 – 2000 år, hvilket formodentlig gør det til Nordeuropas ældste egetræ.
Herefter var der oplæg fra blandt andre Galina Plesner fra Tryg Fonden, Carsten Ørting fra Grøn Omsorg, Marie Louise Demant fra Skolen for Rideterapi og Linda Mostrup fra ”Den Stressrehabiliterende have i Viborg” Efter frokosten, som ASV centeret stod for, var der oplæg til workshop om værdier med Direktør Karen Blincoe fra Chora Connection – hvor formålet er at fremme en bæredygtig samfundsudvikling.
Dagen blev rundet af med en stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse, så vi kan komme i arbejdstøjet. En bestyrelse, der er bredt sammensat af folk med mange forskellige kompetencer.
Formand blev initiativtager Carsten Ørting Andersen, Damsgaarden APS
Bestyrelses medlemmer blev:
Sven Preisel, Horsens Kommune
Chalotte Glintborg, psykologi, Aalborg Universitet
Lisbeth Rüdinger, privatperson
Ella Hilker, Havrefugiet
Karl Erik Halkjær, Naturgården Østerbymark
Gitte Sperling, Stald Plus
Spørgsmål kan rettes til Carsten Ørting Andersen på Tlf.: 52900584 eller på mail til greencareidanmark@gmail.com

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top