skip to Main Content

Du er hermed inviteret til grundlæggelse af GREENCARE netværk Danmark

Initiativgruppen ønsker nu at etablere et Dansk Green Care netværk.

Vi gør det, fordi vi vil højne fagligheden, udveksle viden og styrke bånd og kommunikation imellem praktikere, beslutningstagere og forskning.

Du er indbudt til at deltage, hvis du er interessent, hvad enten du er praktiker inden for et af områderne eller er beslutningstager/konsulent i en relevant organisation, kommune eller fond.

Tid

Arrangementet bliver afholdt fredag d.24. marts fra kl.10,00 – 16,00.

Horsens Kommune bakker op om projektet og stiller lokaler til rådighed på.

Sted

ASV Center Nørrebrogade 38A, 8700 Horsens

Pris

Kr. 550 .- der dækker 1. års kontingent for et personligt medlemskab, hvis du ønsker det, samt forplejning og øvrige omkostninger.

Foreløbig dagsorden:

  • Festlig velkomst med blandt andet træplantning.
  • Oplæg om GREEN CARE og de muligheder vi kan åbne for.
  • FROKOST v. ASV Horsens.
  • Workshop om værdier for netværket´s arbejde.
  • Stiftende generalforsamling
  • Præsentation af foreløbig organisationsmodel og forslag til vedtægter.
  • Vedtagelse af (foreløbige) vedtægter
  • Valg af bestyrelse

Vedtægtsforslag og endelig dagsorden udsendes til alle tilmeldte d. 13.marts 2017

 

Initiativgruppen:

Ella Hilker/Haverefugiet Tlf:23734711

Carsten Ørting/Grøn Omsorg Tlf:52900584

Sven Preisel/Horsens Kommune

Karl-Erik Halkjær/Naturgaarden Østerbymark

Marianne Raabye/Naturprojektet

Lisbeth Grønborg/Studenterrådgivningen Aarhus

Karen Thodberg/Forsker AU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Green Care er anvendelse af natur og dyr, som ramme for terapi og pædagogik

Du skal være med, hvis du er:

Haveterapeut.

Naturterapeut.

Rideterapeut.

Pædagog i natur eller landbrug.

Landmand eller gartner med et socialt sigte. (social farmer)

ECO terapeut.

Skolehave entreprenør.

Leder af opholds og arbejdssteder med natur eller landbrug.

Int. Forsker eller underviser inden for områderne.

Arbejder med dyr med terapeutisk sigte eller som støttefunktion.

Frivillig med engagement området.

Er konsulent hos en fond eller en kommune med interesse for området.

Er konsulent i en organisation, der har interesse for området, f.eks. faglige, tilsynsmæssige, patient eller lignende.

Repræsenterer en interesseorganisation eller patientforening.

Repræsenterer en landbrugs– eller landdistrikt organisation.

Repræsenterer en regional eller statslig myndighed.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tilmelding  hurtigst muligt, senest d. 10. Marts 2017

Tilmelding til greencareidanmark@gmail.com

Oplys følgende:

Fulde navn

Organisation/virksomhed

Ønsker medlemskab ja/nej (stemmeret ved stiftende møde)

Adresse og kontaktoplysninger

Indbetal kr.550.– på 8401  1021288

Husk navn på indbetaling

senest d. 10.Marts.2017.

bilag til indbydelse Green Care netværk

 

 

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top