skip to Main Content

Nyhedsbrev januar 2017

Kære alle

2017 er året, hvor Greencare forhåbentligt for alvor slår igennem i Danmark.

I 2016 begyndte det første hold en masteruddannelse i ”Natur baseret terapi og sundhedsfremme ” http://landmaster.science.ku.dk/om-master-landdistrikstudvikling-landskabsforvaltning_ny/naturbaseret-terapi-sundhedsfremme/

Der har været afholdt et par spændende konferencer, blandt andet d. 16. november på Sandbjerg Gods, hvor forsker Karen Thodberg havde inviteret til Nordisk Konference om Greencare for forskere og praktikere og d. 23. november med ”Det samfundsnyttige landbrug” http://samfundsnyttigtlandbrug.dk

Jeg har desuden deltaget i et par super velorganiserede og inspirerende have(samtale)saloner med haveterapeuter og andet (natur)godtfolk.

Alle disse arrangementer har ført til en begyndende netværksdannelse og nu er det alvor.

Fredag d. 24 marts 2017 grundlægger vi et officielt netværk i her til lands.

Vi har talt om følgende formål:

  • Netværks dannelse for videndeling og erfarings opbygning.
  • Sparringspartner for forskere og myndigheder.
  • Deltagelse på et overordnet niveau, når der etableres nationale ordninger og evt. certificering.
  • Servicering af Green Care iværksættere, så de kommer godt i gang og får en bæredygtig virksomhed, der bygger på viden og virksomme metoder.

Tid og sted bliver udsendt medio januar.

I mellemtiden kan vi blandt andet finde inspiration her: http://www.greencare.at/news/ og her  https://www.slu.se/en/departments/animal-environment-health/greencarenetwork/green-care-nordic-network—what-is-happening/

På det mere specialiserede område, tilbyder jeg sammen med kandidat i Folkesundhedsvidenskab Gry Metz Lundberg en workshop Grøn Omsorg i Autismepædagogikken på SIKON konferencens 2017 http://www.autismeforening.dk/sikon/sikonValg.aspx Abstract kan du finde her: poster_template_44_x_36 Abstract Grøn Omsorg i Autisme pædagogikken

Jeg glæder mig meget til at møde jer i det kommende år – Godt Nytår

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top