skip to Main Content

Kan dyr hele? Indtryk fra TRYG, fondens minisymposium om dyreassisteret terapi-Torsdag d. 28.maj 2015

I anledningen af, at den internationale organisation for dyreassisteret terapi og relationer imellem dyr og mennesker,  IAHAIO afholdt deres årlige konference i Købehavn, havde Trygfonden indbudt til symposium for praktikere på Landbohøjskolen i København. Arrangementet var velbesøgt og afspejler meget godt, den store interesse der er for emnet, blandt professionelle.

Projektleder Galina Plesner fra Trygfonden indledte symposiet med forskellige betragtninger set fra Trygfondens side og derefter faldt der indlæg som perler på en snor med meget relevante indlæg, hvor både praksis og forskning blev belyst, så grundigt som det kunne lade sig gøre inden for rammen.

Vi hørte rideterapeut Gitte Nordahl berette om indsats i samarbejde med det lokale jobcenter for en borger med Aspergers syndrom og depression, Stine Winter Sebelin om terapihunden Gaia i forhold til neuro rehabilitering af et barn med senhjerneskade, Professor Rebekka Johnson om forløb med veteraner med såvel hunde som heste og den afledte forskning, Dr. Andrea M Beetz om psykoterapi med dyreassisteret terapi, samt endeligt direktør Michael E Kaufmann fra Green Chimneys i New York, om integrerede natur og dyreassisterede aktiviteter for deres børn med forskellige handicaps og sociale problemer.

Det blev på symposiet meget tydeligt, at forskningen er på vej med konkrete resultater, der underbygger de iagttagelser, vi som praktikere kan iagttage. At stress niveauet sænkes, hvis terapien gribes rigtigt an, hos både dyr og menneske. At rigtigt trænede dyr, der har gode rammer og en dygtig veluddannet fører, trives særdeles godt med at arbejde på denne måde. Samtidig ses betydelige resultater fra arbejdet medførende både forøget livskvalitet og glæde hos borgerne, samt en åbning for træning af kognitive og praktiske færdigheder, der ellers kan være svære at opnå.

Afslutningsvis var der spørgsmål om uddannelsesmuligheder, hvordan kommer vi i gang etc. Undertegnede gjorde opmærksom på, at det f.eks. er muligt at tage uddannelse, kurser m.v. med hjælp fra Rideterapeutforeningen, når det gælder arbejdet med heste og ellers er Trygfonden rigtigt godt undervejs med at uddanne og koordinere indsatsen for ekvipager med hunde. Generelt kan man sige, at vi i Danmark mangler en del samordning, netværksdannelse og måske også standardisering, når det gælder terapi med dyr og natur. Det kunne være interessant, hvis vi kunne lade os inspirere af f.eks. Østrig og deres standarden for terapeutisk landbrug.. se mere her

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top