skip to Main Content

Terapi med heste og andre dyr

I Østrig er man efterhånden nået vidt , med at udvikle mindre landbrug i terapeutisk retning. En en udvikling, der er understøttet af EU/landdistrikts midler og forskning. “Klienterne” der besøger de terapeutiske landbrug er meget forskellige. Der findes projekter der rummer personer med psykiske og udviklings handicap, men også projekter, der er tilrettelagt for personer med fysiske og sansemæssige handicaps, demente og f.eks. børn med kræft.

Især hestene er gode som partenere, når det gælder en målrettet terapi for personer der skal udvikle selvværd, kommunikation og personlige grænser. hestene er mestre til at udtrykke sig med deres kropssprog og de læser og spejler menneskets, hvilket giver en lang række muligheder for terapeuten. De øvrige dyr kan imidlertid også meget, afhængigt af, hvad man vil opnå.Rideterapi Damsgaarden

Østrigerne opdeler og klassificerer dyrene som skuedyr (dyr man kun kan iagttage, f.eks. en tyr) håndterbare dyr( f.eks. køer, får og andre landbrugsdyr, som det er sikkert at håndtere) og terapidyr. Terapidyr skal være trænet til formålet, så de kan være partnere i terapien og så de fortrolige med arbejdet og derfor ikke udsættes for overlast. Heste og hunde er mest kendt som terapidyr, men I det Østrigske program, anvendes også dyr som smågrise, geder, får, æsler, fjerkræ og kaniner – alt efter hvad dyrene skal kunne og hvad klienterne har behov for.

På Damsgaarden, hvor jeg arbejder som pædagogisk leder, har vi ambitioner på området. Jeg er under uddannelse som rideterapeut og vi har nu 3 islandske heste til formålet: Ofeigur, Isbjørn, og Matti. De er i træning og er så småt igang. Herudover har vi høns, kaniner og køer. Vi har planer om grise og får, som vi indretter rammerne til i skrivende stund. Vores borgere er personer med vidtgående psykisk udviklingshæmning og autisme. Dyrene bruger vi til arbejdet med kommunikation, kontakt og motivation til fysisk aktivitet. For os giver det rigtigt god mening, at vi lader os inspirere af de Østrigske erfaringer og stille og roligt får deres metoder og erfaringer implementeret i arbejdet.

Det er utroligt spændende, at lade arbejdet vokse frem og iagttage borgernes respons. Det virker og det giver mening, når vi f.eks. har gået en dejlig tur med hesten og slutter af med at snakke med den, giver den gulerødder og hesten så takker pænt for opmærksomheden, ved at smaske og pruste højlydt.

Links: http://dagtilbuddet-damsgaarden.dk   –    www.bauernhof-therapietiere.at

Dette indlæg har 0 kommetarer.

Skriv et svar

Back To Top